EVA blad | nr. 02 | April 2013

Leder: Klimatilpasning

Indbydelse til Temadag

Kalender

Udpluk af nyeste Ph.d. artikler
og afhandlinger indenfor vandmiljøteknikken

Integration af nedbørsmålinger fra C- og X-bånds
vejrradarer over urbane områder
Jesper Ellerbæk Nielsen

Kvantitativ og mikrobiel vurdering af vandkvalitet
og sundhedsrisiko ved oversvømmelser i
byområder i Danmark
Signe T.V. Andersen, Ole Mark og Hans-Jørgen Albrechtsen

Stokastiske prognoser for afløb og real tids styring
Roland Löwe, Henrik Madsen og Peter Steen Mikkelsen

Estimering af afløbskoefficienter ved brug af vejrradarer
Malte Ahm

Optimization of one-dimensional secondary settling tank
models using CFD simulations and experimental data
Elham Ramin, Benedek Gy. Plósz, Peter Steen Mikkelsen,
Michael R. Rasmussen og Lars Yde

Mangler du en af
de tidligere udgaver?