02.02.2023
Separatkloakering – Udfordringer og gevinster

Temadatg

På denne temadag dykker vi ned i gevinster og udfordringer ved separatkloakering gennem indlæg om analyser bag strategier for separatkloakering, effekter på renseanlæg og vandløb, samt aktuelle opsamlinger på de anlægstekniske udfordringer.

 

Mange forsyninger og kommuner arbejder målrettet ud fra en strategi og vision om at separatkloakere hele forsyningsområdet.. Separatkloakering har sine åbenlyse fordele og der er ikke mange (hvis overhovedet nogle) nyanlæg i dag, hvor der etableres fælleskloak. Men på lige fod med de gevinster der kan opnås ved separatkloakering er der en lang række udfordringer og problemstillinger ved separatkloakering af eksisterende fælles kloak. Derfor er der også en række forsyningsselskaber der bevidst vælger alternative strategier og veje til fornyelse af deres fællessystemer.

På denne temadag dykker vi ned i gevinster og udfordringer ved separatkloakering gennem indlæg om analyser bag strategier for separatkloakering, effekter på renseanlæg og vandløb, samt aktuelle opsamlinger på de anlægstekniske udfordringer som også opleves igennem større separereringsprojekter.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Anders Badsberg Larsen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  En forsynings perspektiv
  Morten Bruun & Astrid Bisgaard, Novafos
  NOVAFOS dækker et stort og komplekst opland fordelt på 9 ejerkommuner. Indenfor de 9 kommuner har der været varierende recipienttyper, forskellige krav til drosling og rensning af regnvand, samt varierende politiske og myndighedsmæssige fokusområder. Det har derfor været en kompleks proces at afklare hvordan fremtidens kloakstruktur skal se ud.

  Morten Bruun og Astrid Bisgaard fortæller om deres vej til valg af separeringsstrategi, de fordele og udfordringer de har kortlagt i processen samt hvordan de geografiske og politiske forskelligheder mellem ejerkommunerne har spillet ind på beslutningen.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  Separat, det er klart – Hvad med virkeligheden?
  Dorte Rønbjerg, Aalborg Forsyning
  Aalborg Forsyning har i mange år opereret med en strategi om fuld separatkloakering, der hedder separat, det er klart. Dorthe Rønbjerg vil på temadagen fortælle både om tankegangen bag men også om, hvad der sker når strategien møder virkeligheden, særligt i forhold til strukturplanlægning i forsyningsområdet.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:10

  Kaffepause

 • 11:30

  Er separering vejen frem for vores renseanlæg
  Christian Bjoljahn, Envidan
  Christian har i forbindelse med strukturprojekter for flere kommuner analyseret fordele og ulemper ved separatkloakering. På temadagen vil Christian uddybe den del af helhedsbetragtningerne, der fokuserer på konsekvenserne for renseanlægs effektivitet og omkostninger til rensning med og uden separering.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:00

  Årsmøde
  Tina Nettelfield, Formand for EVA udvalget
  EVA afholder årsmøde med beretning om sidste års arbejder, mulighed for at komme med input til udvalgets arbejde og ikke mindst stille op som medlem af udvalget. Kun medlemmer af EVA kan deltage i årsmødet. Du kan nå at melde dig ind inden temadagen her: http://www.evanet.dk/saadan-bliver-du-medlem/ .

  Lars Berggren Winther trækker sig fra bestyrelsen, så der skal vælges nyt udvalgsmedlem.
  Forslag til kandidater fremsendes til Tina Nettelfield (TKND@Ramboll.dk) og Benedikte Foldby Jakobsen (BFJ@nordiq-group.dk) senest den 25. januar 2023.

  Vil du stille op til udvalget kan du kontakte Tina på tknd@ramboll.dk eller 51612923

 • 12:30

  Frokost

 • 13:30

  Konkrete erfaringer fra Tingbjerg med fokus på strategi
  Ida Marie Knudsen, Rambøll og Karina Dekkar, HOFOR
  HOFOR er i gang med en separering af opland i Tingbjerg. Forud for projektet foretog HOFOR en grundig beslutningsproces for at finde den optimale måde at håndtere regn- og spildevand på i oplandet. På temadagen vil Ida Marie Knudsen og Karina Dekkar fortælle om det konkrete projekt, de valg der er truffet og dele konkrete erfaringer fra projektet.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:00

  Forsyningernes nye udfordringer
  Søren Gabriel, WSP
  Ved separering vil recipienter blive påvirket forurening fra det afledte vand. Hidtil har rensekravet været BAT repræsenteret ved rensning i våde regnvandsbassiner. Oplægget vil beskrive alternativer til BAT og muligheder for videregående rensning for fosfor før afledning til særligt følsomme recipienter. I dette indlæg hører vi om udfordringer med at opnå tilladelse til udledning af regnvand i et separatkloakeringsprojekt. Derudover belyses CO2 aftryk ved separeringsprojekter og derigennem stilles skarpt på om aftrykket kan reduceret ved en systematisk tilgang.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:30

  Kaffe og kage

 • 14:45

  Nytårskur gennem debat og networking
  Ordstyrer: Signe Barnes
  På baggrund af dagens indlæg og deltagernes erfaring diskuteres udfordringer og løsninger med målet at bringe mere viden i spil og inspirere hinanden i forhold til gode idéer, der højner kvaliteten af beslutninger og processer.

 • 15:25

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Anders Badsberg Larsen

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 2. februar 2023
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg