10.09.2020
Strandboulevarden

regn

Udsat grundet Corona - ny dato følger

EVA-temadag rykker ud – Denne gang til Strandboulevarden i København.

Det gør vi fordi vi har fået en unik mulighed for at komme ud at besøge det igangværende byggeri af en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro i København. Skybrudstunnelen skal føre vand fra overfladen ledt via grønne bede til skybrudstunnelen og derfra ud til havnen. HOFOR og Københavns Kommune vil give os et indblik i projektet og baggrunden for etableringen af det store tunnelbyggeri inden Sweco vil sætte os ind i nogle af de udfordringer, der har været med at planlægge et byggeri af den skala midt på en trafikeret vej midt i København.

Derefter vil vi bevæge os ud på byggepladsen og ved selvsyn få skybrudstunnelen at se, samt hvordan en sådan etableres.
Da vi besøger et igangværende byggeri, er det vigtigt at i medbringer sikkerhedssko og hjelm for at få adgang til byggepladsen!

Efter en god frokost på Charlottehaven vil vi bruge eftermiddagen på at høre nogle spændende indlæg om blandt andet brugen af nye spændende værktøjer og processer anvendt i udførelsesfasen af vores afløbsprojekter. Novafos vil give os et indblik i den WebGIS, de har anvendt i forbindelse med separatkloakering i området omkring Strandvejen i Hellerup, og hvordan det har været anvendt til papirløs udførsel og som et stærkt kommunikationsværktøj. Vi hører også om hvordan Arkil i samarbejde med Odico bruger robotter til at lave specialdesignede byggeforme på baggrund af 3D modeller. Rambøll fortæller om nogle af de anlægstekniske udfordringer de har mødt i forbindelse med deres arbejde med Gentofte-renden.

Endeligt får vi et indblik i hvad 3D projektering er for en størrelse og hvordan det har været anvendt til at projektere ledninger på Nordhavnen i København og de gevinster og udfordringer det har ført med sig.

Så efter at have måttet rykke vores normale møde i maj grundet Corona, er vi nu tilbage med et spændende program, hvor vi dykker ned i nogle af de spændende udviklingstiltag, der foregår inden for vores branche og som forventeligt vil være med til at forme hvordan vi skal arbejde med vores projekter i fremtiden.

Corona-virus har dog ikke helt sluppet sit tag, og derfor vil der være en begrænsning på 80 deltagere til dette arrangement for at sikre der er tilstrækkelig plads mellem deltagerne. På Charlottehaven følger de myndighedernes og HORESTAs Covid-19 anbefalinger, så i kan trygt deltage i dagen.

Vi glæder os til at se jer til en spændende temadag.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Jakob Badsberg Larsen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  Præsentation af Strandboulevarden Skybrudstunnel
  Jesper Thyme, HOFO
  Jesper vil i dette indlæg give en introduktion til projektet, komme lidt ind på projektets historik og grundlaget for de valgte løsninger samt hvilken funktion de skal have, både i forhold til hverdagsregn og under skybrud.

 • 10:25

  Præsentation af anlægstekniske udfordringer
  William Rosengaard, Sweco
  William vil i dette indlæg have fokus på de anlægstekniske udfordringer der har været i projektet, herunder særligt hvordan udfordringen omkring kobling til de grønne løsninger i overfladeprojektet skal udføres.

 • 10:40

  Præsentation af overfladeprojektet samt samarbejde mellem aktører
  Dorthe Stender og Mathias Hede, Københavns Kommune
  I dette indlæg vil Dorthe komme ind på nogle af de udfordringer, der har været og er forbundet med at lave et overfladeprojekt, der gør indgreb i en vej med en meget distinkt egenart og som samtidig er en vigtig trafikåre for området. Slutteligt vil Dorthe fortælle kort om det samarbejde, der har været mellem HOFOR, Københavns Kommune og Sweco for at løse de udfordringer projektet har budt på.

 • 11:00

  Besøg på byggepladsen
  Peter Schofield, HOFOR
  Vi deler os i tre hold, og får en rundvisning på byggepladsen og de skakte hvorfra tunnelboremaskinen kører fra og til, og får mulighed for at se hvordan arbejdet med at bore en ø2000 m tunnel under en trafikeret vej midt i København udføres.

 • 12:00

  Frokost

 • 13:00

  Erfaringer med brug af WebGIS på separeringsprojekt ved Strandvejsområdet, Hellerup
  Martin Andersen, Novafos
  Indlæggets fokus vil være på funktionaliteten af den WebGIS, der er blevet opsat i forbindelse med separeringsprojektet for Strandvejsområdet i Hellerup. Martin vil, ud over en kort intro til funktionaliteten af WebGIS’en, komme ind på hvordan det har været brugt som et værktøj til at samle informationer og lette kommunikationsgange internt og eksternt for projektet.

 • 13:30

  Well Mate - Specialdesignede 3D robotproducerede støbeforme
  Tue Avbæk Larsen og Flemming Holm, Arkil
  Tue og Flemming vil i deres indlæg give en introduktion til hvad Well Mate egentlig er for en størrelse, samt hvordan samarbejdet omkring de specialdesignede 3D støbeforme og robotfirmaet Odico kom i stand. Derefter vil de fortælle om praktiske erfaringer og hvordan det er at arbejde med i ’marken’ fra udførte projekter.

 • 14:00

  Kaffepause

 • 14:15

  Klimatilpasning af Gentofterenden – Udførelse uden øget risiko for oversvømmelser
  Thomas Kruse, Rambøll
  I dette indlæg vil Thomas komme ind på nogle af de udfordringer, der er ved at etablere et så stort klimatilpasningsprojekt uden på noget tidspunkt at forringe den hydrauliske kapacitet og øge risikoen for oversvømmelser. Yderligere vil Thomas fortælle lidt om de to banekrydsninger, som har været en helt central del af projektet, og som blev udført under stort tidspres i forbindelse med en totalspærring af Farumbanen.

 • 14:45

  3D Ledningsprojektering i Sundkrogsgade, Nordhavnen København
  Kristoffer Stenkær Schneidelbach og Jonas Jensen, Sweco
  Et projekt hvor mange fagligheder bliver brugt, hvortil 3D-projekteringen giver mulighed for og styrket samarbejde på tværs af faggrene. Der vil i indlægget være fokus på, hvorfor 3D-projektering blev valgt og de erfaringer, udfordringer og gevinster det har givet for projektet.

 • 15:15

  Afrund og tak for i dag
  Jakob Badsberg Larsen, EVA-udvalger

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Udsat grundet Corona - ny dato følger
9:30-15:30
Charlottehaven
Hjørringgade 12c, 2100 København Ø

STUDERENDE, IKKE MEDLEM AF IDA

kr. 0

LEDIG

kr. 0

STUDIEMEDLEM

kr. 0

MEDLEM AF ARRANGØR

kr. 1.300

MEDLEM

kr. 1.500

SENIORMEDLEM

kr. 1.500

DELTAGER, IKKE MEDLEM AF IDA

kr. 3.450