20.05.2021
/Digitale tvillinger i afløbs- og spildevandsbranchen

EVAdigitaletvillinger

Digitale tvillinger er et yndet ord at bruge, men hvad betyder det egentlig? Hvad er der af erfaringer indenfor digitale tvillinger i vandbranchen?

 

Konceptet misforstås ofte som en avanceret model, hvor det i stedet skal ses som et sammenspil af en masse elementer, heriblandt modeller, som føder viden ind i et digitalt tvillingmiljø. Derved bliver ekspertviden lettere tilgængeligt for ikke-eksperter, hvorved at informationen kan nås af flere. Den digitale tvilling understøtter således de øvrige digitale processer der foregår i forsyningerne i dag, og supporterer beslutningsstøtteværktøjer til planlægning og drift.

Til denne temadag vil vi komme rundt om begrebet både indenfor vandbranchen, men også med et blik på hvordan det bruges udenfor vores felt. Vi vil kigge på de forskellige elementer i en digital tvilling, gå særlig i dybden med et af de vigtige elementer, nemlig koblingen med målinger i systemet og specifikt hvordan vi kan forsøge at undgå, at dette input ikke indeholder fejl. Vi vil komme rundt om 4 forskellige eksempler på digitale tvillinger – nogle veletablerede og andre i sin spæde opstart. De fire forskellige tvillinger vil rumme aspekter af forskellige perspektiver, design, planlægning, drift og styring – hver med deres brug af elementerne i den digitale tvilling og med fællestræk på tværs.

Vi håber på, at I efter denne temadag er blevet klogere på, hvad en digital tvilling er og hvilke forskellige typer der findes med hver deres karakteristika og muligheder.

Bemærk, at Hugo og Roccos indlæg vil være på engelsk.

Vel mødt online d. 20. maj!

Dagens program

 • 10:00

  Agnethe N. Pedersen, VandCenter Syd
  Velkommen og introduktion til emnet

 • 10:10

  Hugo D. Macedo, Aarhus Universitet, Digital Twin center
  Digital Twin center i Aarhus har til formål at understøtte forskning og udvikling i digitale tvillinger indenfor alle brancher. Hugo vil i indlægget komme ind på hvad en digital tvilling er og hvad vi kan bruge det til i vandbranchen såvel som andre brancher.
  NB: afholdes på engelsk

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:30

  Agnethe N. Pedersen, VandCenter Syd og DTU
  Igennem et erhvervs-ph.d.-projekt har Agnethe undersøgt digitale tvillinger i vandbranchen især indenfor afløbssystemer, herunder har hun forsøgt at klassificere forskellige de digitale tvillinger der findes, og på hvilke niveauer. Oplægget vil også komme ind på vigtigheden af et godt grundlag for at konceptet med digitale tvillinger skal lykkedes til at skabe tillid hos slutbrugeren.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:45

  Pause m. break-out rooms

 • 11:00

  Michael Rasmussen, Aalborg Universitet
  Et vigtigt element i digitale tvillinger er koblingen med den fysiske verden. I DONUT-projektet var visionen at lave prisbillige sensorer og software sensorer, således at der kan opsætte mange flere sensorer i systemet. Projektet er ved at nå sin afslutning, og erfaringerne deles i forhold til dels hvad udfordringerne er med denne type sensorer, men også om visionen stadig er indenfor rækkevidde.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:20

  Jonas Wied Pedersen og Rocco Palmitessa, DTU Miljø
  At placere og vedligeholde sensorer, så de giver brugbare data, er langt fra nemt i afløbs- og spildevandssystemers barske miljøer. Et alternativ og supplement til fysiske sensorer er i stedet at udvikle (virtuelle) software-sensorer, der er trænet til indirekte at "måle" på en variabel. Vi skal her høre, hvordan dette lader sig gøre eksemplificeret for vandstand og vandkvalitet, med nye machine learning-teknikker samt fusion af data fra sensorer og modeller.
  NB: afholdes delvist på engelsk.

  SE PRÆSENTATIONEN - 2

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:50

  Frokostpause + gåpause

 • 12:45

  Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Aarsleff
  Indenfor byggebranchen er der i mange år arbejdet med BIM (Bygnings Informations Model). I Aarsleff anvender man BIM, aktivt i udførelsen som vi kalder VDC (Virtual Design and Construction).
  Hvad er dette, hvordan skaber det værdi og kan det bruges i et digital tvilling miljø? Kan vi koble forskellige modeller sammen, således at information opnået i designfasen kan bruges aktivt i øvrige faser som f.eks. drift.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:10

  Trine Dalkvist, DHI
  DHI har i samarbejde med Aarhus Vand opstillet en digital tvilling for Egå Renseanlæg. Tvillingen har flere egenskaber, der gør det muligt at evaluere både anlæggets nuværende samt fremtidige status baseret på indløbsprognoser. ’What if’ scenarier kan testes, hvor både styringernes indstillinger kan ændres, nye styringer afprøves, vedligeholdelsesprocedure kan testes, og anlægget kan afprøves ved forskellige indløbsprofiler. Kvaliteten af online data bliver kontinuerligt kvalitetssikret, og brugeren informeres om mulige anomalier. Anlæggets effektivitet evalueres i realtid vha. KPI’er (f.eks. energiforbrug, operationelle omkostninger, kemisk dosering, udløbskvalitet og drivhusgasemission). Formålet er at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der giver operatørerne mulighed for virtuelt at teste og optimere driften af anlæggene ud fra en helhedsbetragtning af KPI’erne og dermed minimere renseanlæggenes bidrag til klimaaftrykket.?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:35

  Lasse Ledet, Grundfos
  Grundfos arbejder i disse år på at implementere digitale tvillinger på deres pumper. Denne form for digitale tvilling er således en operationel digital tvilling på produkt niveau. Formålet er at sikre at pumperne ikke degraderes over tid, og vha. den digitale tvilling forudsige vedligehold.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:00

  Pause

 • 14:15

  Peter Stentoft, Krüger
  Hvordan kan udviklingen i digitale tvillinger understøtte den digitale transformation, som pågår i forsyningerne i dag, og hvordan hjælper det forsyningerne til øget effektivisering. Skal der skabes et nyt miljø for at nå dertil, og er ’plejer’ død i denne sammenhæng?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:40

  Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø
  Hvordan kan udviklingen i digitale tvillinger understøtte den digitale transformation, som pågår i forsyningerne i dag, og hvordan hjælper det forsyningerne til øget effektivisering. Skal der skabes et nyt miljø for at nå dertil, og er ’plejer’ død i denne sammenhæng?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:00

  Agnethe N. Pedersen, VandCenter Syd
  Afrunding og tak for i dag

Torsdag den 20. maj 2021
10:00-15:10
Webinar
Foran din pc. tablet, smartphone