21.09.2017
Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren

Forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren

Har vi råd til forskning, udvikling og innovation i fremtidens vandsektor – eller har vi netop ikke råd til ikke at forske, udvikle og innovere?

 

”Årlige effektiviseringskrav til vandsektoren betyder, at danskerne i 2017 sparer hele 231 millioner kroner på vand. Effektiviseringskrav siden 2011 har samlet set givet besparelser på 1,3 milliarder kroner årligt fra 2017 og frem.” skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en nyhed i marts i år.

Og fokus er rettet mod flere besparelser i vandsektoren. I ”Forsyning for fremtiden”, der er Regeringens strategi for forsyningsområdet i Danmark, beskrives yderligere et effektiviseringspotentiale på 2,5-3,0 mia. kr. med henvisning til en undersøgelse udført af McKinsey & Company og Struensee & Co.

Der har i en årrække været investeret i både store og små forsknings,- udviklings- og innovationsprojekter i vandsektoren, og intensiteten synes at være vedholdende – måske stigende. Men hvordan ser en business case for et forsknings-, udviklings- eller innovationsprojekt i vandsektoren ud? Bliver den overhovedet lavet, og ligger fokus på den økonomiske gevinst – eller bruger vi andre mål for succes? Og evalueres der på investeringen efter endt projekt?

I ”Forsyning for fremtiden” skriver Regeringen blandt andet at, ”Gennemførelsen af strategien vil understøtte, at forsyningssektoren efterspørger effektive løsninger, som vil give virksomhederne incitament til at udvikle konkurrencedygtige løsninger, der kan klare sig på det globale marked. Mere effektive forsyningssektorer ventes således at fremme teknologiudvikling og danske virksomheders eksport af forsyningsteknologi ved at skabe øget efterspørgsel på konkurrencedygtige løsninger.”

Regeringens vægt synes til tider at lægge på effektiviseringspotentialet, men det fremhæves dog også, at ”Strategien understøtter samlet set dansk eksport og teknologiudvikling samt et sammenhængende, fleksibelt energisystem og høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder og lave priser og vækst …”

Hvilken rolle spiller forskning, udvikling og innovation i bestræbelserne på at forfølge Regeringens strategi? Kan og skal vandsektoren arbejde strategisk målrettet med forskning, udvikling og innovation – og er både rammer og incitamenter indrettet således, at det i givet fald er Regeringens strategi, vandsektoren forfølger?

På den kommende EVA-temadag ser vi indledningsvist på det rammerne for forskning, udvikling og innovation. Brug anledningen til på forhånd at få kendskab til Regeringens strategi for vandsektoren.

Herefter oplever vi et eksempel på, hvordan der kan arbejdes strategisk med innovation i et samarbejde mellem forsyninger, rådgivere og entreprenører. I den del af dagen, vil vi afprøve nogle af de teknikker, der kan sætte rammerne for kreativitet og innovation, for i fællesskab at finde de væsentligste faglige udfordringer for fremtidens vandsektor.

Der vil også være indlæg om nogle af de mest aktuelle og spændende projekter, hvor det faglige indhold og resultater krydres med perspektivering i forhold til mål/strategier projekterne har haft afsæt i. Var de et produkt af en bevist strategi fra de involverede, eller hvilke drivere har været i spil? Ligeledes er det interessant, om projekterne har nået målene, og dermed været en succes!

Til slut vil vi blive inspireret om fremtidens teknologiske muligheder, som inspiration til at arbejde videre med forskning, udvikling og innovation efter temadagen. Inspirationen bliver givet under en kop eftermiddagskaffe med tilhørende kage af Nikolaj Sonne, Foredragsholder, journalist og studievært, kendt fra bl.a. So ein ding på DR.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Mads Uggerby, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  Datid, nutid og fremtid for forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
  Jóannes Gaard, Miljøstyrelsen
  Jóannes Gaard vil indlede dagen med fokus på rammerne for vansektorens
  arbejde med forskning, udvikling og innovation. Jóannes vil bl.a. tale om:
  • Hvad ved vi om omfanget
  • Hvad betyder den nye vandsektorlov – og effektiviseringspotentialerne for
  vandselskabernes muligheder for at deltage i forskning, udvikling og
  innovation
  • Hvilke muligheder giver MUDP
  • Hvad ser regeringen som forskningsbehov frem mod 2025 – kort oprids af
  Forsk 2025..

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  Strategisk innovation i vandsektoren – erfaringer og hands-on
  Karina Topp, Vandpartner.dk
  I Vandpartner.dk arbejdes der målrettet med innovation efter en formuleret strategi og afprøvede metoder, der understøtter og sætter rammerne for kreativitet og innovation.

  I dette indlæg vil Karina fortælle om baggrunden for denne tilgang, herunder hvilke drivere, der vejer tungt, når strategien lægges. I denne del af programmet vil deltagerne prøve kræfter med nogle af værktøjerne, og vi vil i fællesskab arbejde med temaet ’Hvad er de væsentligste faglige udfordringer for fremtidens vandsektor?’

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  Strategisk innovation i vandsektoren – idegenerering
  Karina Topp, Vandpartner.dk

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:45

  Frokost

 • 12:45

  EKG-system fra sundhedssektoren bruges til computerovervågning af pumpesystemer
  Ole Neerup-Jensen, Aalborg Vandkoncern
  Idéen med dette projekt var, at overføre kendte teknologier fra sundhedssektoren (EKG) til overvågning af pumpesystemerne i spildevands- og drikkevandsanlæg. Målet var at effektivisere vedligehold af systemerne, nedbringe perioder med driftsafbrydelser og optimere energiforbruget.

  Projektets deltagere, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning (nu Aalborg Vandkoncern), Vestforsyning og EnviDan A/S, fik ud over egenfinansiering et tilskud på godt 2 mio. kr. fra VTUF til gennemførelse af projektet.

  Ole vil i dette indlæg fortælle om projektet og ikke mindst perspektivere projektforløbet og resultatet (både fagligt og kommercielt) af projektet i forhold til vandsektorens behov for effektivisering og målrettet innovation set fra et forsyningsselskabs synsvinkel.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:05

  Fra forskning til værdi - Oversvømmelsesvarsling i Tønder
  Mette Kajhøj og Maite Monica Lovring, Krüger
  Udfordringer med ændret klima adresserer et behov for både alternative, kosteffektive og supplerende løsninger i forhold til blot at øge rørstørrelserne i kloaknettet og lave terrænregulering. En af disse løsninger er implementering af varslingssystemer. Et oversvømmelsesvarselsystem vil give modtagere et forspring før hændelsen sker og dermed forbedre mulighederne for at nedbringe skadesomfanget inden oversvømmelsen indtræffer.

  Et sådant varslingssystem blev udviklet i projektet OMOVAST (Operativ Model til Varsling og Styring), som var et samarbejde mellem BIOFOS, DMI, HOFOR, Nordvand og Krüger. Projektet blev gennemført med tilskud fra MUDP i perioden 2013 - 2016. Resultatet af udviklingsprojektet var udviklingen af varslingssystemet SURFF, som Krüger efterfølgende også har implementeret i Tønder, og det er resultater fra denne implementering, som vil blive præsenteret.

 • 13:30

  Udviklingsprojekter i vandsektoren set fra et universitet
  Michael Rasmussen,, Aalborg Universitet
  Eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter, som Aalborg Universitet har
  deltaget i, med fokus på driver for opstart, fagligt indhold, resultater for
  projekterne. Michael vil også perspektivere projekterne ift. universiteternes
  motivation og mulighed for deltagelse i forskning og udvikling i samarbejde med
  vandsektoren.

 • 13:55

  Optankning af kaffe og eftermiddagskage

 • 14:05

  Fremtidens teknologi der forandrer verden – også vandsektoren
  Nikolaj Sonne, Foredragsholder, journalist og studivært
  Hvad er det, der er så attraktivt ved teknologi og udvikling? Den teknologiske udvikling forandrer sig hurtigere, end vi mennesker nogensinde har oplevet det før. Teknologien bliver konstant gjort hurtigere, smartere og bedre i kampen for at være foran konkurrenten. Men hvilken teknologi bør egentlig komme på butikkernes hylde, og hvilken teknologi bør ikke?

  Foredraget er med til at give både de teknikinteresseret og de ikke-teknikinteresseret en live-oplevelse med markante holdninger til den teknologiske udvikling i forhold til, hvad der virker, og hvad der ikke virker – nærmere sagt, hvilken teknologi der aldrig skulle have set dagens lys på butikkernes hylder.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:25

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Mads Uggerby, EVA udvalget

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

 • Om Nikolaj Sonne

  Foredragsholder, journalist og studievært.

  Nikolaj Sonne er en af Danmarks førende it-eksperter med skarpe holdninger og kommentarer til teknologi, trends og udvikling. Nikolajs begejstring og nysgerrighed for den teknologiske verdens fremskridt får ham til at fremstå meget personlig og original i sin evne til at kommunikere på. Gennem metaforer, ironi og passion formår Nikolaj på levende vis at videreformidle og tiltrække publikums opmærksomhed uanset interessen for gadget-verdenen!

  Nikolaj er uddannet journalist, og arbejder til daglig på Danmark Radio, hvor han arbejder med fjernsyn om fremtiden. Tidligere arbejdede Nikolaj som journalist og redaktør på gadgetmagasinet, GEAR, hvor han vandt FDIM’s Bedste Danske WebTV tilbage i 2008. Nikolaj modtog også DRs Sprogpris i 2011 for sin levende formidling af elektoniske produkter. Derudover har han også lavet 9 sæsoner med gadget-tech programmet, So ein Ding.

Torsdag den 21. september 2017
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg