31.05.2018
Klimatilpasning – får vi hvad vi betaler for?

Klimatilpasning - får vi hvad vi betaler for

Klimatilpasning er centralt i alle projekter, der skal håndtere regnvand. På denne temadag vil vi kigge på hvordan vi sikrer at vores investeringer bruges bedst, og hvilke merværdier klimatilpasning kan skabe samt hvordan merværdi kvantificeres.

 

Til denne temadag er EVA flyttet ud af de vante rammer i Nyborg og holder temadagen i Kolding. Det gør vi, fordi vi i tråd med dagens tema vil tage ud at se det spændende klimatilpasningsprojekt ’Kolding Bypark’, som Kolding Kommune blot mangler de sidste detaljer på. Projektet er udviklet som et samspil mellem et stort bæredygtigt klimatilpasningsprojekt, hvor et landskabeligt regnvandsbassin i parken skal bidrage til at holde oversvømmelser væk fra området og kloakkerne i Kolding Midtby, et nyt attraktivt byggefelt, en klimapavillon samt natur- og friluftsaktiviteter. Bassinet udgør omdrejningspunktet for en ny park og tilføjer rekreativt og æstetisk merværdi til byens borgere og gæster.

Skabelsen af merværdi vil netop være et af emnerne vi vil dykke ned i på denne temadag. Typisk vurderes projekter i forhold til hinanden ved at holde anlægsomkostninger på en ”traditionel” løsning under jorden mod projekter i terræn. Men ved projekter i terræn ændres udtrykket og nye byrum kan skabes med en række af merværdier som gevinst. Men hvordan kvantificeres denne merværdi så? Det vil vi dykke ned i under denne temadag.

Siden ankomsten af skrift 31 har der hos mange forsyninger og kommuner været et fokus på at sikre, at sikringsniveau for oversvømmelse på terræn er det mest økonomisk fordelagtige. Til det formål har der været udført Cost-Benefit analyser, der typisk er lavet på baggrund af resultater fra hydrauliske modeller og GIS analyser. På denne temadag vil vi blive introduceret til noget af det spændende arbejde, der foregår i branchen med at udvikle nye værktøjer til at foretage Cost-Benefit analyser med. Og måske komme nærmere på spørgsmålet: Får hvad vi betaler for?

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Jakob Badsberg Larsen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:10

  Præsentation af Kolding Bypark projektet
  Rikke Hedegaard Jeppesen, SWECO

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  Rundvisning ved Kolding Bypark
  Rikke Hedegaard Jeppesen, SWECO

 • 11:30

  Plask
  Camilla K. Damgaard, NIRAS
  Et værktøj til at vurdere samfundsøkonomi og merværdier ved klimatilpasningsprojekter

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:00

  Frokost

 • 13:00

  Hydraulisk modelgrund til samfundsøkonomiske analyser
  Helene Åstrøm og Jørn Torp Pedersen, Orbicon
  Hvordan håndterer vi usikkerhederne? 

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:30

  Kvantificering af merværdier ved klimatilpasning
  Toke Emil Panduro, Københavns Universitet

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:00

  Kaffepause
 • 14:15

  Et nyt værktøj til cost-benfit analyser af klimaprojekter
  Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:15

  Et nyt værktøj til cost-benfit analyser af klimaprojekter
  Jan Jeppsen, EnviDan

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:45

  Brug af SCALGO til fastsættelse af serviceniveau for oversvømmelse i Viborg Kommune
  Bo Matthiesen, NIRAS

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:15

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Jakob Badsberg Larsen, EVA-udvalget

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 31. maj 2018
9:30-15:30
Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding