EVA blad | nr. 01 | Januar 2016

Leder: Regn, regn og atter regn!

Indbydelse til Temadag

Kalender

Overløb fra vejvandssystemer
Morten Villadsen og Margit Lund Christensen

Når regnvandshåndtering får plusværdi
Iben Kristensen

Udledninger fra regnvandsbassiner
– er 1 l/s/ha altid det rigtige valg?
Kristian Vestergaard

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne
Anja Thrane Hejselbæk Thomsen og Morten Engholm Larsen

Mangler du en af
de tidligere udgaver?