EVA blad | nr. 01 | Januar 2018

Indbydelse til Temadag

Innovation i vandsektoren
Jóannes J. Gaard

Strategisk innovation i vandsektoren
Karina Topp

Fra forskning til værdi
– Oversvømmelsesvarslingssystemet SURFF
Mette Kajhøj, Nikolaj Mølbye og Maite Monica Lovring

Fed modelgrundlag
– automatisk kalibrering af afløbsmodel
Søren Højmark Rasmussen, Jørn Rasmussen og Anders Hertz Kristensen

Indsivning med PEST
Søren Højmark Rasmusseen, EnviDan og Barbara Greenhill, BIOFOS

Mangler du en af
de tidligere udgaver?