EVA blad | nr. 02 | August 2015

Leder: Vandområdeplaner og regnvandsbetingede udledninger

Indbydelse til Temadag

Kalender

Opgør med CDS-regn
– Et debatoplæg
Søren Thorndahl

Dynamisk modellering
– af det urbane vandkredsløb
Rasmus Høj Winther

CRC water sensitive cities
– Hvor løber regnvandet hen, når det regner voldsomt, og hvordan skal det modelleres?
Berislav Tomicic

Klimatilpasning på tværs
– Beregningsgrund eller beslutningsgrundlag?
Dan Gabriel Jensen

Mangler du en af
de tidligere udgaver?