EVA blad | nr. 02 | August 2017

Leder: Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren

Indbydelse til Temadag

Kalender

Regner vi for meget og måler for lidt?
– Et debatoplæg
Michael R. Rasmussen

Energitab i skybrudstunnel på Østerbro
– af det urbane vandkredsløb
Rasmus Høj Winther

CRC water sensitive cities
– Kan Mike Urban håndtere energitab i komplekse hydrauliske systemer?
Elham Ramin

Statistik metode til valg af overpumpning kapacitet
Aage Lundgaard og Ida Bülow Gregersen

Automatiseret simplificering af 1D hydraulisk model
– med hensyn til 1D-2D oversvømmelsesberegninger
Roland Löwe, Steffen Davidsen, Cecilie Thrysøe og Karsten Arnbjerg-Nielsen

Svovlbrinteudfordringer ved centralisering og energioptimering af spildevandsnetværk
DEL 3
Bruno Kiilerich

 

Mangler du en af
de tidligere udgaver?