EVA blad | nr. 02 | Juni 2016

Leder: Serviceniveau for vand på terræn

Indbydelse til Temadag

Kalender

EVA studierejselegat
– for studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner

Udledninger fra regnvandsbassiner
– fastsættelse af afløbstal ud fra en konkret vurdering af den lokale vandløbsrecipients kapacitet
Kristian Vestergaard

Overfladeafstrømning fra grønne arealer
Mads Uggerby og Kristoffer Nielsen

Landsdækkende system til forbedret varsling af oversvømmelser i byer
Hans Jørgen Henriksen

Nye muligheder for modellering af grønne løsninger med MIKE URBAN
Morten Kjølby

Mangler du en af
de tidligere udgaver?