EVA blad | nr. 02 | Maj 2007

Leder: Fremtidens kloakker

Indbydelse til Temadag

Kalender

Kampen mod rotter skal ikke føres fra Christiansborg
Kristian Friis

Nyt fra Regnmålerstyregruppen
Sonia Sørensen

Århus Å fra ide til planlægning, udførelse og implementering
Lene Bassøe

Miljømålsloven
Tony Christensen

Mangler du en af
de tidligere udgaver?