EVA blad | nr. 02 | Maj 2020

Leder: Covid19

Årsmøde

Drift af grøn-blå klimatilpasningsanlæg
– er også et område for innovation og grøn omstilling
Birgitte Hoffmann

Usikkerhed og sikkerhed ved analyse og dimensionering af afløbssystemer
Toke Illeris og Karsten Arnbjerg-Nielsen.

Samskabende klimaprojekt
– med fokus på forsinkelse, forskønnelse og forankring
Daniel Koudal

I driften af skybrudsløsninger og klimaveje er oplysning
og dialog med eksterne aktører nøgleord
Anne Mette Dahl Jensen

Vi har brug for LAR
– hvordan får vi optimeret løsningerne?
Gitte Møller Jensen og Uffe Linneberg Gangelhof

Mangler du en af
de tidligere udgaver?