EVA blad | nr. 03 | August 2016

Leder: Centralisering af spildevandsrensningen
– hvorfor er det en dårlig idé?

Indbydelse til Temadag

Kalender

Fastsættelse af mål for regnvand på terræn i Aarhus Kommune
– med spildevandsplanen som værktøj
Gitte Normand Andersen

Serviceniveau for vand på terræn
– en praktisk tilgang til anvendelse af Skrift 31
Mads Uggerby og Kristoffer Nielsen

Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016
Usikkerhed i samfundsøkonomiske analyser
– hvordan arbejder vi med det?

Helena Åström og Hauge Wessberg Larsen

Klimafremskrivning af historiske regnserier
Søren Thorndahl, Aske Korup Andersen og Anders Badsberg Larsen

Mangler du en af
de tidligere udgaver?