EVA blad | nr. 03 | September 2019

Leder: Vandområdeplaner og regnvandsbetingede udledninger

Indbydelse til Temadag

Fleksible LAR-løsninger
Martin Westerboe Sørensen

Flere modelplatforme i spil
Bo Klinkvort Kempel, Julie Krog Esborn, Mads Riber Rasmussen og Pieter Mogree

CFD beregninger som input til Mike Urban
Jakob Badsberg Larsen, Toke Sloth Illeris, Jesper Heick Thyme og Joss Plant

Mangler du en af
de tidligere udgaver?