EVA blad | nr. 04 | December 2016

Leder: Fremtidens afløbssystem...

Indbydelse til Temadag

EVA studierejselegat – for studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner

Kalender

Cost-benefit-analyse af klimatilpasning mod regnbetingede oversvømmelser – Metodik
Bo Matthiesen

Biogødning – en vigtig, gennemreguleret og bæredygtig ressource
Sune Aagot Sckerl 

En opdatering af regnearket til Skrift 30
Ida Bülow Gregersen, Søren Højmark Rasmussen, Henrik Madsen og Karsten Arnbjerg-Nielsen

Undersøgelse af bakterielle koncentrationer i afstrømmende regnvand fra befæstede arealer
Wickie Bekker Lassen og Nathalie Høst

Svovlbrinteudfordringer ved centralisering og energioptimering af spildevandsnetværk
DEL 1
Bruno Kiilerich

Source separation: wastewater management in a global perspective
Tove Larsen

Sluseanlæg og pumpestation på Omløbsåen i Vejle – et medfinansieringsprojekt
Claus Weng Petersen

Mangler du en af
de tidligere udgaver?