HVEM ER VI?

Udvalget for
Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA)

EVA er et udvalg under Spildevandskomitéen i Ingeniørforeningen i Danmark.

Udvalgets formål er følgende:

  • At være forum for udveksling af erfaring blandt interesserede medlemmer.
  • At tilbyde visse former for efteruddannelse.
  • At påvirke udviklingen af relevante programmer m.m.

Udvalgets primære mål er at udbrede viden om relevante programmer inden for vandmiljøteknik. Områderne vil være afløbsteknik, vurdering af recipienter (jord, vandløb, søer, kystnære områder o.lign.), spildevandsrensning samt måletekniske og registreringstekniske fagområder for de førnævnte emner.

Udbredelsen sker gennem:

  • Dannelse af en forening, hvor interesserede kan være medlem.
  • Afholdelse af temadage og andre faglige møder.
  • Udgivelse af et fagblad tre gange årligt.
  • Nedsættelse af projektgrupper.
  • Kontakter til beslægtede internationale organisationer.

Udvalgets forretningsorden ses her. EVA udvalget mailes på evaudvalg@gmail.com.

Udvalgsmedlemmer

TKN (3)

TINA KRISTENSEN NETTELFIELD

Formand

Rambøll
Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N
e-mail: tknd@ramboll.dk
Tlf. 5161 2923

Jesper Ellerbæk Nielsen

JESPER ELLERBÆK NIELSEN

Næstformand

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst
e-mail: jen@build.aau.dk
Tlf. 9940 2905

Anders Badsberg Larsen

ANDERS BADSBERG LARSEN

Udvalgsmedlem

WSP
Alfred Nobels Vej 21C st. tv, 9220 Aalborg Øst
e-mail: anders.badsberg@wsp.com
Tlf. 6040 0492

Benedikte

BENEDIKTE FOLDBY JAKOBSEN

Kasserer

Nordiq Group
Filmbyen 23, 2.tv, DK-8000 Aarhus
E-mail: bfj@nordiq-group.dk
Tlf. 3132 3023

Julie

JULIE EVALD

Udvalgsmedlem

HOFOR
Ørestads Blvd. 35, 2300 København
E-mail: julbje@hofor.dk
Tlf. 7190 9007

Klaus K. Jensen

KLAUS K. JENSEN

Udvalgsmedlem

Vejle Spildevand
Toldbodvej 20, 7100 Vejle
E-mail: klaje@vejlespildevand.dk
Tlf. 5172 4893

Signe

Udvalgsmedlem

Dansk Miljørådgivning A/S
Kilde Allé 20-22, 3600 Frederikssund
e-mail: sba@dmr.dk
Tlf. 4130 3568