HVEM ER VI?

Udvalget for
Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA)

EVA er et udvalg under Spildevandskomitéen i Ingeniørforeningen i Danmark.

Udvalgets formål er følgende:

  • At være forum for udveksling af erfaring blandt interesserede medlemmer.
  • At tilbyde visse former for efteruddannelse.
  • At påvirke udviklingen af relevante programmer m.m.

Udvalgets primære mål er at udbrede viden om relevante programmer inden for vandmiljøteknik. Områderne vil være afløbsteknik, vurdering af recipienter (jord, vandløb, søer, kystnære områder o.lign.), spildevandsrensning samt måletekniske og registreringstekniske fagområder for de førnævnte emner.

Udbredelsen sker gennem:

  • Dannelse af en forening, hvor interesserede kan være medlem.
  • Afholdelse af temadage og andre faglige møder.
  • Udgivelse af et fagblad tre gange årligt.
  • Nedsættelse af projektgrupper.
  • Kontakter til beslægtede internationale organisationer.

Udvalgets forretningsorden ses her. EVA udvalget mailes på evaudvalg@gmail.com.

Udvalgsmedlemmer

Jakob Badsberg Larsen 1

JAKOB BADSBERG LARSEN

Formand

Niras
Sortemosevej 19, 3450 Allerød
e-mail: jla@niras.dk
Tlf. 2141 8335

Kristian Vestergaard

KRISTIAN VESTERGAARD

Næstformand

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Energi- og miljødesign
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
e-mail: kv@ase.au.dk
Tlf. 4189 3341

Agnethe Nedergaard Pedersen

AGNETHE N. PEDERSEN

Kasserer

Vandcenter Syd
Vandværksvej 7, 5000 Odense C
e-mail: anp@vandcenter.dk
Tlf. 6114 9310

bfja

BENEDIKTE FOLDBY JAKOBSEN

Udvalgsmedlem

Rambøll
Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S
e-mail: bfja@ramboll.dk
Tlf. 5161 8715

Kjartan Gunnarsson Ravn

KJARTAN GUNNARSSON RAVN

Udvalgsmedlem

Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20, 7100 Vejle
E-mail: kjara@vejlespildevand.dk
Tlf. 5118 141

TKN (3)

TINA KRISTENSEN NETTELFIELD

Udvalgsmedlem

ENVIDAN A/S
Vejlsøvej 23, DK - 8600 Silkeborg
e-mail: tkn@envidan.dk
Tlf. 8680 6344

Ulla Boje Jensen mini

ULLA BOJE JENSEN

Udvalgsmedlem

Novafos
Knud Bro Allé 1, 3600 Stenløse
e-mail: ubj@novafos.dk
Tlf. 4137 5416