HVEM ER VI?

Udvalget for
Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA)

EVA er et udvalg under Spildevandskomitéen i Ingeniørforeningen i Danmark.

Udvalgets formål er følgende:

  • At være forum for udveksling af erfaring blandt interesserede medlemmer.
  • At tilbyde visse former for efteruddannelse.
  • At påvirke udviklingen af relevante programmer m.m.

Udvalgets primære mål er at udbrede viden om relevante programmer inden for vandmiljøteknik. Områderne vil være afløbsteknik, vurdering af recipienter (jord, vandløb, søer, kystnære områder o.lign.), spildevandsrensning samt måletekniske og registreringstekniske fagområder for de førnævnte emner.

Udbredelsen sker gennem:

  • Dannelse af en forening, hvor interesserede kan være medlem.
  • Afholdelse af temadage og andre faglige møder.
  • Udgivelse af et fagblad tre gange årligt.
  • Nedsættelse af projektgrupper.
  • Kontakter til beslægtede internationale organisationer.

Udvalgets forretningsorden ses her. EVA udvalget mailes på evaudvalg@gmail.com.

Udvalgsmedlemmer

Jakob Badsberg Larsen 1

JAKOB BADSBERG LARSEN

Formand

Niras
Sortemosevej 19, 3450 Allerød
e-mail: jla@niras.dk
Tlf. 2141 8335

Jesper Ellerbæk Nielsen

JESPER ELLERBÆK NIELSEN

Næstformand

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst
e-mail: jen@build.aau.dk
Tlf. 9940 2905

Agnethe Nedergaard Pedersen

AGNETHE N. PEDERSEN

Kasserer

Vandcenter Syd
Vandværksvej 7, 5000 Odense C
e-mail: anp@vandcenter.dk
Tlf. 6114 9310

bfja

BENEDIKTE FOLDBY JAKOBSEN

Udvalgsmedlem

Rambøll
Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S
e-mail: bfja@ramboll.dk
Tlf. 5161 8715

Julie

JULIE EVALD

Udvalgsmedlem

HOFOR
Ørestads Blvd. 35, 2300 København
E-mail: julbje@hofor.dk
Tlf. 7190 9007

Lars_Berggren_Winther

Udvalgsmedlem

Novafos
Blokken 9, 3460 Birkerød
E-mail: lbw@novafos.dk
Tlf. 4420 8155

TKN (3)

TINA KRISTENSEN NETTELFIELD

Udvalgsmedlem

ENVIDAN A/S
Vejlsøvej 23, DK - 8600 Silkeborg
e-mail: tkn@envidan.dk
Tlf. 8680 6344