HVEM ER VI?

Udvalget for
Erfaringsudveksling i VAndmiljøteknikken (EVA)

EVA er et udvalg under Spildevandskomitéen i Ingeniørforeningen i Danmark.

Udvalgets formål er følgende:

  • At være forum for udveksling af erfaring blandt interesserede medlemmer.
  • At tilbyde visse former for efteruddannelse.
  • At påvirke udviklingen af relevante programmer m.m.

Udvalgets primære mål er at udbrede viden om relevante programmer inden for vandmiljøteknik. Områderne vil være afløbsteknik, vurdering af recipienter (jord, vandløb, søer, kystnære områder o.lign.), spildevandsrensning samt måletekniske og registreringstekniske fagområder for de førnævnte emner.

Udbredelsen sker gennem:

  • Dannelse af en forening, hvor interesserede kan være medlem.
  • Afholdelse af temadage og andre faglige møder.
  • Udgivelse af et fagblad tre gange årligt.
  • Nedsættelse af projektgrupper.
  • Kontakter til beslægtede internationale organisationer.

Udvalgets forretningsorden ses her. EVA udvalget mailes på evaudvalg@gmail.com.

Udvalgsmedlemmer

Anders Badsberg Larsen

ANDERS BADSBERG LARSEN

Formand

WSP
Alfred Nobels Vej 21C st. tv, 9220 Aalborg Øst
e-mail: anders.badsberg@wsp.com
Tlf. 6040 0492

Jesper Ellerbæk Nielsen

JESPER ELLERBÆK NIELSEN

Næstformand

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst
e-mail: jen@build.aau.dk
Tlf. 9940 2905

Andreas

ANDREAS KVIST FREDBERG

Udvalgsmedlem

Rambøll
Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N
e-mail: akvf@ramboll.dk
Tlf. 5161 0445

Jasper Hastrup Jensen NIRAS

JASPER VAGNER JENSEN

Udvalgsmedlem

NIRAS
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
E-mail: Jhje@niras.dk
Tlf. 3085 0901

Rikke

RIKKE RØRVANG

Udvalgsmedlem

HOFOR, Spildevand Plan
Ørestads Blvd. 35, 2300 København
E-mail: rikror@hofor.dk
Tlf. 2795 4309

Klaus K. Jensen

KLAUS K. JENSEN

Kasserer

Vejle Spildevand
Toldbodvej 20, 7100 Vejle
E-mail: klaje@vejlespildevand.dk
Tlf. 5172 4893

Signe

Udvalgsmedlem

Novonesis
Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg
e-mail: sgba@novonesis.com
Tlf: 3077 0985