Retlige muligheder og udfordringer i forbindelse med klimatilpasning