MEDLEMSSKAB

Bliv medlem af EVA

Alle kan blive medlem af EVA

– for ingeniører kræves dog, at de er medlem af IDA.

 

HVAD FÅR DU:

  • Rabat på deltagelse i EVA temadag
  • Gratis deltagelse i EVA webinar
  • Deltagelse og stemmeret ved EVA’s årsmøde

 

Personligt medlemskab
koster 200 kr. årligt.

 

Som medlemmer kan optages alle med interesse for området, dog skal ingeniører være medlem af IDA.

 

Du kan til enhver tid melde dig ud af EVA, ved henvendelse til EVAs bestyrelse.

Indmeldelse i EVA

  • E-mail skal være den samme som du har knyttet til dit IDA medlemskab !
  • PRIVAT

  • ARBEJDSSTED

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.