VIDENSBANK

Indlæg fra temadag og tidligere udgivelser af EVA bladet er en guldgrube af information.

Søg i viden på hele sitet via Google – start med at skrive herunder….

All
 • All
 • Afløbsteknik – nu også i 3D
 • Aquaplanning
 • Bæredygtig spildevandshåndtering – nu og i fremtiden
 • Centralisering af spildevandsrensningen – hvorfor er det en dårlig idé?
 • Det teknologiske afløbssystem - har vi brug for hjælpemidler?
 • Det urbane vandkredsløb
 • Er modellerne for tynde?
 • Erfaringsudveksling for modelpiger- og drenge
 • Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
 • Fra affald til Guld
 • Fra plan til projekt – realisering af klimatilpasningsplanerne
 • Fremtidens afløbssystem
 • Hvilken model, hvornår?
 • Hvordan bruger vi recipienterne – forskellige ønsker?
 • Klimatilpasning - nye tiltag og aspekter
 • Kører vi på pumperne?
 • Nye anlægsteknikker
 • Oversvømmelse – gummistøvler eller waders?
 • Regnvandsbetingede udledninger – hvordan regner vi den ud?
 • Skrifter
 • Spildevandskomitéens Skrift 31
 • Store anlægsprojekter – ”min er større end din eller …”
 • Tunneller sluser pumper overløb og klimasikring – Aarhushistorier af de bedre
 • Ude af øje ude af sind ude af kontrol - er det sådan vores afløbssystemer skal fungere?
 • Ved vi nok om vores data – og har vi styr på dem?
CFD-beregninger-som-input-til-MU
CFD beregninger som input til MU
Klimaklar-Skibhus
Vandloebsmodellering
Oversvoemmelsesberegninger
Oversvømmelsesberegninger med firkantet eller triangulært mesh?
3Di-Water-management
3Di Water management: integrerede beregninger og visual præsentation af vandføring på overfladen, i grundvand og rørsystemer
Modelovervejelser
Water hammer in pumped sewer mains
Water hammer in pumped sewer mains
Fremtidens-afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning og rensning af spildevand
Strategisk-planlaegning-i-HOFOR
Samstyring-mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem renseanlæg og opland samt udbygningsplan 2035+
Best-Practice-til-kortlaegning
Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssysteme
Separering-i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i overfladen ved byggemodninger og i eksisterende kloakoplande
Environmental-impacts-of-different-stormwater-management-systems
Environmental impacts of different stormwater management systems
Grisetrug-i-stor-fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning?
Innovative-afvandingsløsninger
Innovative afvandingsløsninger
Kontrolordningen-For-Ledningsrenoveringer
Kontrolordningen for ledningsrenoveringer
Kalkstabilisering-sikrer-øget-genanvendelse-af-ressourcer
Kalkstabilisering sikrer øget genanvendelse af ressourcer
Konstruktion-af-transportbånd-til-flytning-af-opgravningsjord-i-bymidter
Konstruktion af transportbånd til flytning af opgravningsjord i bymidter
Skybrudsledninger---tilslutning-af-regnvandsstikledninger-ved-No-Dig-løsninger
Skybrudsledninger – tilslutning af regnvandsstikledninger ved No Dig løsninger
Fra-gyngende-grund-til-færdigt-bassin-med-cementstabilisering
Fra gyngende grund til færdigt bassin med cementstabilisering
Kloakering-med-vakuumsystemer
Kloakering med vakuumsystemer
Kontrolordningen-og-Svovlbrinte-robot
Kontrolordningen og Svovlbrinte-robot
EKG-system fra sundhedssektoren bruges til computerovervågning af pumpesystemer
EKG-system fra sundhedssektoren bruges til computerovervågning af pumpesystemer
Fremtidens-teknologi-der-forandrer-verden-–-også-vandsektoren
Fremtidens teknologi der forandrer verden – også vandsektoren
Strategisk-innovation-i-vandsektoren-–-idegenerering
Strategisk innovation i vandsektoren – idegenerering
Strategisk-innovation-i-vandsektoren-–-erfaringer-og-hands-on
Strategisk innovation i vandsektoren – erfaringer og hands-on
Datid-nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren
Datid, nutid og fremtid for forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
Oversvømmelsessimulering-vs.-detaljegrad-i-1D-modeller
Oversvømmelsessimulering vs. detaljegrad i 1D modeller
Mike-Flood-vs.-Scalgo-–-styrker-og-svagheder-i-programmerne
Mike Flood vs. Scalgo – styrker og svagheder i programmerne
Hydrologisk-modellering-til-forbedret-modellering-i-våde-perioder
Hydrologisk modellering til forbedret modellering i våde perioder
Hvordan-kan-man-håndtere-usikkerhederne-i-forhold-til-at-dimensionere-investeringstunge-tunnelløsninger
Hvordan kan man håndtere usikkerhederne i forhold til at dimensionere investeringstunge tunnelløsninger
De-frie-overfladers-forbandelse-–-analyse-af-avancerede-hydrauliske-strukturer
De frie overfladers forbandelse – analyse af avancerede hydrauliske strukturer
Få-hydraulikken-i-MikeUrban-mere-præcis
Få hydraulikken i MikeUrban mere præcis
Brug-af-CFD-beregninger-ved-overløb
Brug af CFD-beregninger ved overløb
Kontrol-af-energitab-i-forbindelse-med-tunnelledning-på-Østerbro-København
Kontrol af energitab i forbindelse med tunnelledning på Østerbro, København
Avndcenter-Syd-Skibhuskvarteret-1
Hvordan vælger Vandcenter Syd den bedste løsning?
Rensning-af-tynd-spildevand-lokalt_Mathias_Lassen-
Rensning af "tynd" spildevand lokalt
Den-brede-vinkel_Elliot_Gill
Recipient-og-afløbssystemer-–-et-umage-par-–-Mads_Uggerby-1
Recipient og afløbssystemer – et-umage-par
pilotprojekt-i-skibhus-Odense
Pilotprojekt i skibhus Odense
Fremtidens-afloebssystem_0_Kjartan_Ravn
Udtraeden-for-regnvand-i-Bredballe_Morten_Smith-1
Udtræden for regnvand i Bredballe
3VAND-vaerktoej-til-forvaltning-af-aktiver_Jesper_Hall-1
3VAND – værktøj med forvaltning af aktiver
sluse-omloebså-vejle
Sortering-ved-kilden
Sortering ved kilden. Et globalt perspektiv på spildevandshåndtering
Centralisering-hvad-med-recipienten
biogoedning-er-meget-mere-end-fosfor
3_Jes-Vollertsen_lange-transporter_H2S-1
Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand
2_Søren-Bak_GrundfosBioBooster-1
1_Ulla-EVA-temadag-2016.09.15-1
Centralisering af spildevandsrensningen – hvorfor er det en dårlig idé?
Nyt skrift fra Spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra Spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Costbenefit-af-klimatilpasning-metodik
Cost benefit af klimatilpasning – metodik
Fastsættelse af mål for vand på terræn
Fastsættelse af mål for vand på terræn
4_Mads_Praesentation-til-EVA-arrangement_MAU
Mål for regnvand på terræn i Aarhus Kommune – praktisk tilgang
Harrestrup Å kapacitetsplan
Harrestrup å – kapacitetsplan
Birkedalen Skade oplæg
Klimatilpasnings og Skybrudssikring af Birkedalen i Greve kommune
7_Skybrudsloesninger_IndreBy
Skybrudsløsninger for Københavns Indre By
6_Kagsaaparkens-Regnvandsprojekt
4_Modellering-af-LAR-anlaeg
Modellering af LAR anlæg samt modellering af stoffjernelse i LAR anlæg og bassiner
3_Validering-af-hydrauliske-modeller
2_Realtids-.varslingsmodel
Ny realtids varslingsmodel til forudsigelse af oversvømmelser ved højt grundvandsniveau eller vandindhold i rodzonen
1_Afstrømning-af-grønne-arealer-1
Bestemmelse og modellering af afstrømning fra grønne arealer
sØnæs – Når regnvandshåndtering får plusværdi
sØnæs – Når regnvandshåndtering får plusværdi
Biologiske-vandloebsundersoegelser-1
Få brugbar viden om recipienterne ved biologiske undersøgelser
Metoder-til-vurdering-af-de-hydrauliske-forhold-i-recipienterne
Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne
Udledningstilladelser
Urbane-udledninger-til-ferskvandsomraader
Urbane udledninger til ferskvandsrecipienterne, omfang og udvikling
Ferskvandsrecipienter
Ferskvandsrecipienter, spildevandsudledning og vandområdeplaner
vandkvalitetsmaessige-forhold-i-recipienten-1
Metoder til vurdering af de vandkvalitetsmæssige forhold i recipienten belyst ved cases
Afstroemning-på-terraaen-og-fra-ubefaaestede-arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Dynamisk-modellering-af-det-urbane-vandkredsloeb-1
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb
Intelligent-brug-af-hoejdemodellen-til-screening-af-loesninger
Intelligent brug af højdemodellen til screening af løsninger
Modelling-of-Storm-Water-Runoff-1
4 modelling of storm water runoff
Modelling-of-runoff-from-green-urban-areas
Modelling of runoff from green urban areas
Regninput-hvad-kan-vi-regne-med-1
Regninput – hvad kan vi regne med?
2_Spildevandskomiteens-skrifter
Spildevandskomiteens skrifter
Det-urbane-vandkredsloeb-i-fremtidens-klimatilpassede-by
Det urbane vandkredsløb i fremtidens klimatilpassede by
Skybrudsproces
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
landsby-lar-Status-og-muligheder
Landsby-LAR – status og muligheder
Historiske-aendringer
Indflydelsen af historiske ændringer i befæstet areal på risikoen for oversvømmelser, målt med satellitbilleder
Estimering-af-sundhedsrisici-under-oversvoemmelse
Estimering af sundhedsrisici under oversvømmelse
Nedsivning-af-vejvand
Region-midt-faar-styr-paa-sine-ejendomme
Region midt får styr på sine ejendomme
Baunebakken-i-Hvidovre
Erfaring fra LAR klimatilpasningsprojektet Baunebakken i Hvidovre
Frakobling-af-vejvand
Klima-anlaegstekniske-udfordringer-havnefronten
Sluseprojektet-ved-Aarhus-AA
Maaling-af-overloeb-fra-faellessystemer
Opsporing-af-fejlkoblinger-med-DTS
Vurdering-nyt-overloeb-Marselisborg-Ra
Marselisborg-bassin-og-tunnelering
Marselis-tunnel
klimatilpasning-fra-plan-til-projekt-1
naturgenopretning-og-klimatilpasning-i-Sillebro-AAdal
Naturgenopretning og klimatilpasning i Sillebro Ådal
ansvar-og-finansiering-klimatilpasning-i-Koebenhavn
Ansvar og finansiering – klimatilpasning i København
Beregning-af-skadesomkostninger-ved-oversvoemmelse-paa-terraen
Beregning af skadesomkostninger ved oversvømmelse på terræn
spildevandskomiteen-oversvoemmelser-paa-terraen-1
Nyt skrift fra Spildevandskomiteens vedr. oversvømmelser på terræn
revision-spildevandskomiteens-skrift-28-29-1
centraliseret-spildevandsloesning-1
Strategi ved sammenlægninger
Damhusledningen
Damhusledningen – Hvidovre
Pumpning-af-spildevand
Pumpning af spildevand
energiperspektivet
Energiperspektivet – Opbygning/drift af pumpesystemer
Luftlommer
Trykledninger, trykstød, luftlommer og udluftningssystemer
Svovlbrinte-og-offerledninger
Svovlbrinte og ”offerledninger"
3D-i-projekteringsfasen
At-modellere-er-at-maale-fremad
hydrauliske-kapacitet-under-regn
Literature gennemgang for metoder for at øge den hydrauliske kapacitet under regn og praktiske erfaringer fra Spildevandscenter Avedøre
Modelling-of-water-quality-in-sewerWWTP-systems-during-normal-and-extreme-conditions-1
Modelling of water quality in sewer wwtp systems during normal and extreme conditions
Online-deterministic-models-Updating-with-EnKF-1
Impact-of-time-displaced-precipitation-estimates-for-online-updated-models-1
Stochastic-runoff-forecasting-and-real-time-control-of-urban-drainage-systems-1
Modellering-af-afloebssystemer-usikkerheder-stokastiske-modeller
Vejrradat-i-afløbsteknikken
Integration-af-nedbørsmålinger--1
Integration af nedbørsmålinger fra C- og X-bpånd vejrradarer over urbane områder
Forbedring-af-regnestimatet
Recipient-og-Sundhed
hvad-er-swi
Roerlaegning-af-Lersoegroeften
De-store-og-komplekse-anlaegsprojekter-i-Aarhus
Kildeskovsrenden
Separatkloakering-af-Kjellerup
Tunnelering-i-Helsinge-1
Midgårsormen-Oslo
Usseroed-AA-projektet
Hvordan kan klimatilpasning og recipientbeskyttelse planlægges på tværs af flere kommuner og forsyninger
Klimatilpasning-fra-passiv-viden-til-faaelles-handling
Klimatilpasning fra passiv viden til fælles handling
Fremtidens-anvendelse-af-recipienter
Hvordan-vurderes-recipienternes-saarbarhed
Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?
Planlaegning-set-fra-en-forsyning
Planlægningen, set fra en forsyning
Prepared
Utility Responses to Climate Change – the PREPARED Project
METSAM
METSAM – MiljøEffektiv Teknologi til SAMstyring af afløbsysstemer og renseanlæg
Anvendelse-af-Vejrradar-i-Danmark-1
Modeling-State-of-the-future-1
Samstyringsprojektet-i-Aarhus
Er-regnvand-sundhedsskadeligt
Er regnvand sundhedsskadeligt?
Myndighed-og-lovgivning
Myndighed og lovgivning
afkobling-regnvand-faelleskloak
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Oekonomi
Hvad er fremtidens kloakeringsform i eksisterende fælleskloakerede oplande
Vision-2060-for-KE-Afloeb
Vision 2060 for KE afløb
Aqua-planning-kommunikation
Aqua planning-kommunikation
Prisloftet-set-fra-en-forsyning
Prisloftet set fra en forsyning
Vandplaner
Vandplaner
rammer-planlaegning-aafloebssystem
Rammerne – for planlægning af afløbssystemerne
Aqua-planning
Aqua-planning – et overblik
3D-ved-projektering-af-ledningsanlaeg
Anvendelse af 3D projektering af ledningsanlæg
3D-i-projektering-af-store-anlægsprojekter-1
Brug af 3D i projektering af store anlægsprojekter
3D-projektering-giver-overblik
Digital 3D projektering giver overblik
Anvendelse-af-projektdata-i-maskinen-1
Anvendelse af projektdata direkte i gravemaskiner
Det-digitale-anlaaeg-afloebsteknik-1
Introduktion til det digitale anlæg
Cool-it-eller-gummistoeveler
Et kig ind i fremtiden. Cool it eller gummistøvler?
Videregaaende-rensning-af-regnvand
Haandtering-af-store-maengder-regnvand-i-bymiljoeer
Håndtering af store mængder regnvand i bymiljøer
Haandtering-af-regngenererede-oversvoemmelser
Håndtering af regngenererede oversvømmelser – national praksis?
Fredericia-Spildevand-klimastrategi
Fra tværfagligt samarbejde til klimastrateg
Grundvand
Grundvand konsekvens ved nedsivning, øget nedbør og højere grundvandsstand
Beslutningsstoettevaerktoej-til-kystbeskyttelse
Beslutningsstøtteværktøj til kystbeskyttelse
Usikkerheder-i-afloebsmodellering
Usikkerheder i afløbsmodellering og konsekvensen ved modellering og simulation
Data-for-vaerdifastsaettelse
TV-data-for-afloebssystemer
Planlaegning-projektering-anlaeg-og-drift
Planlægning, projektering anlæg og drift
Krav-til-data-i-en-digital-miljoeforvaltning
Krav til data i en digital miljøforvaltning
Behov-for-data-om-geografisk-beliggenhed
Dataanvendelse-i-en-vandforsyning-
Vandmænd og datakvalitet – Dataanvendelse i en vandforsyning