VIDENSBANK

Indlæg fra temadag og tidligere udgivelser af EVA bladet er en guldgrube af information.

Søg i viden på hele sitet via Google – start med at skrive herunder….

All
 • All
 • Afløbsteknik – nu også i 3D
 • Aquaplanning
 • Bæredygtig spildevandshåndtering – nu og i fremtiden
 • Centralisering af spildevandsrensningen – hvorfor er det en dårlig idé?
 • Det teknologiske afløbssystem - har vi brug for hjælpemidler?
 • Det urbane vandkredsløb
 • Digitale tvillinger i afløbs- og spildevandsbranchen
 • Er modellerne for tynde?
 • Erfaringsudveksling for modelpiger- og drenge
 • Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
 • Fra affald til Guld
 • Fra plan til projekt – realisering af klimatilpasningsplanerne
 • Fra plan til virkelighed – anlægsteknik, 3D design og bæredygtighed
 • Fremtidens afløbssystem
 • Hvilken model, hvornår?
 • Hvordan bruger vi recipienterne – forskellige ønsker?
 • Kend din drift
 • Klimatilpasning - nye tiltag og aspekter
 • Klimatilpasning i og omkring vandløb
 • Kører vi på pumperne?
 • Machine Learning i Vandbranchen – Voodoo eller Virkelighed?
 • Nye anlægsteknikker
 • Oversvømmelse – gummistøvler eller waders?
 • På tværs af klimatilpasning
 • Regner vi rigtigt?
 • Regnvandsbetingede udledninger – hvordan regner vi den ud?
 • Separatkloakering - Udfordring og gevinster
 • Skrifter
 • Spildevandskomitéens Skrift 31
 • Store anlægsprojekter – ”min er større end din eller …”
 • Strandboulevarden
 • Tunneller sluser pumper overløb og klimasikring – Aarhushistorier af de bedre
Forsyningernes-nye-udfordringer
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi
Konkrete erfaringer fra Tingbjerg med fokus på strategi
Er-separering-vejen-frem
Er separering vejen frem for vores renseanlæg
Separat-det-er-klart
Separat, det er klart – Hvad med virkeligheden?
En-forsynings-perspektiv
Store-udfordringer-og-usikre-prognoser-–-behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning
Store udfordringer og usikre prognoser – behov for langsigtet og helhedsorienteret vandplanlægning
Potentialer-og-udfordringer-i-tværkommunale-skybrudsprojekter
Potentialer og udfordringer i tværkommunale skybrudsprojekter
Om-brug-og-misbrug-af-økonomisk-analyse-i-klimatilpasningsprojekter
Om brug og misbrug af økonomisk analyse i klimatilpasningsprojekter
Synergiprojekter-–-en-gylden-mulighed-for-tværfaglig-samskabelse
Synergiprojekter – en gylden mulighed for tværfaglig samskabelse
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-forbindelse-med-klimatilpasning
Retlige muligheder og udfordringer i forbindelse med klimatilpasning
Klimatilpasning-på-forkant-–-kan-det-ske
Klimatilpasning på forkant – kan det ske?
Harrestrup-Å-samarbejdet
Kolding_Aa
Klimatilpasning af Kolding Midtby ved Kolding Å
Kagsaaparken
Robust-klimatilpasning
Robust klimatilpasning ved inddragelse af vandløb
Kongeaaen
Kongeåen – Studie projekt fra Aarhus Universitet
GRAVA
Vandkredsløbet i GRAVA-projektet
HIP-GEUS
HIP data og nye klimafaktorer på afstrømning
Vandloeb
Vandløb – målinger og oversvømmelser
Brug-af-AR-VR-i-forbindelse-med-design
Regnvandsbassin-i-Oestervold-Randers
Fra-helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Byudviklingsprojekt-i-Hoeje-Taastrup
Byudviklingsprojekt i Høje Taastrup, Høje Taastrup C
Skagen-udloebsledning
Aalebaekken-ruin-park
Et nedlagt renseanlæg bliver til en bæredygtig landskabspark
Klimatilpasnings-i-Jyllinge-Nordmark
Klimatilpasnings løsninger på boligveje i Jyllinge Nordmark med fokus på CO2 udledning
Indlaeg-om-3D-scanninger
Baeredygtighed-i-vandsektoren
Hvor-parat-er-Vandbranchen-til-kunstig-intelligens
Hvor parat er Vandbranchen til kunstig intelligens?
Nationalt-befaestelseskort-ved-hjaelp-af-Machine-Learning-og-geografiske-data
Mere-information-fra-data-med-kunstig-intelligens
Mere information fra data med kunstig intelligens
Datadreven-modellering-af-vandstande-i-afloebssystemet
Machine-Learning-i-raadgivningen
Machine Learning i ingeniør rådgivningen
Feature-analyse-af-ledningsmodeller
Machine-Learning-og-High-end-Digitalisering
Digital-transformation
Digitale-tvillinger-smart-styring
Digitale tvillinger til smart styring af rensningsanlæg
Grundfos-a-pump-company
Digital-twin-wastewater-treatment-plant
Digital Twin of Wastewater Treatment Plants
VDC_digitale-tvillinger
Software-sensors-for-urban-drainage
Software sensors for urban drainage and wastewater
Digitale-tvillinger-i-DONUT
Digital-tvilling-i-urban-vandsystem
Digital-twins
9-3D-ledningsprojektering-i-Sundkrogsgade-Københavns-Nordhavn
3D Ledningsprojektering i Sundkrogsgade, Nordhavnen København
8-Erfaringer-med-brug-af-WebGIS-på-separeringsprojekt-ved-Strandvejsområdet,Hellerup
Erfaringer med brug af WebGIS på separeringsprojekt ved Strandvejsområdet, Hellerup
7-Well-Mate-Specialdesignede-3D-robotproducerede-støbeforme
Well Mate – Specialdesignede 3D robotproducerede støbeforme
6-Klimatilpasning-af-Gentofterenden---Udførelse-uden-øget-risiko-for-oversvømmelser
Klimatilpasning af Gentofterenden – Udførelse uden øget risiko for oversvømmelser
4-Præsentation-af-overfladeprojekt-samt-samarbejde-mellem-aktører-Strandboulevarden
10:40 Præsentation af overfladeprojektet samt samarbejde mellem aktører
3-Præsentation-af-anlægstekniske-udfordringer- Strandboulevarden
Præsentation af anlægstekniske udfordringer
2-Præsentation-af-Strandboulevarden-Skybrudstunnel
Præsentation af Strandboulevarden Skybrudstunnel
1-Velkomst-og-indledning
Velkomst og indledning
Hvad taler vi om når vi taler drift
Hvad vi taler om, når vi taler om drift
Drift som et felt for innovation
Drift som et felt for innovation!
Drift hvordan strukturerer vi det
Drift – hvordan strukturerer vi det?
Skylleskader og drift af LAR
Skylleskader og drift af LAR
Hvad med driften
Hvad med driften?
Tværfagligt klimaprojekt i København
Tværfagligt klimaprojekt i København
LAR vejbede
Klimaatlas
Arbejdsgruppen om vandkvalitet og eksisterende værktøjer til vurdering af udledningstilladelser
Arbejdsgruppen om vandkvalitet og eksisterende værktøjer til vurdering af udledningstilladelser
Arbejdsgruppen-vedr-regngrundlag
Arbejdsgruppen vedr. regngrundlag
KLIMAKS
Regnbetingede-udloeb-til-vandloeb
Regnbetingede udløb til vandløb. Hvad tillader vi?
Arbejdsgruppen vedr. målinger
Arbejdsgruppen vedr. målinger
Arbejdsgruppen under regnudvalget vedr. usikkerheder
Arbejdsgruppen under regnudvalget vedr. usikkerheder
Arbejdsgruppen vedr initial og randbetingelser
Arbejdsgruppen vedr. initial og randbetingelser
Spildevandskomiteens arbejde i det faglige udvalg
Spildevandskomiteens arbejde i det faglige udvalg
CFD-beregninger-som-input-til-MU
CFD beregninger som input til MU
Klimaklar-Skibhus
Vandloebsmodellering
Oversvoemmelsesberegninger
Oversvømmelsesberegninger med firkantet eller triangulært mesh?
3Di-Water-management
3Di Water management: integrerede beregninger og visual præsentation af vandføring på overfladen, i grundvand og rørsystemer
Modelovervejelser
Water hammer in pumped sewer mains
Water hammer in pumped sewer mains
Fremtidens-afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning og rensning af spildevand
Strategisk-planlaegning-i-HOFOR
Samstyring-mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem renseanlæg og opland samt udbygningsplan 2035+
Best-Practice-til-kortlaegning
Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssysteme
Separering-i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i overfladen ved byggemodninger og i eksisterende kloakoplande
Environmental-impacts-of-different-stormwater-management-systems
Environmental impacts of different stormwater management systems
Grisetrug-i-stor-fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning?
Innovative-afvandingsløsninger
Innovative afvandingsløsninger
Kontrolordningen-For-Ledningsrenoveringer
Kontrolordningen for ledningsrenoveringer
Kalkstabilisering-sikrer-øget-genanvendelse-af-ressourcer
Kalkstabilisering sikrer øget genanvendelse af ressourcer
Konstruktion-af-transportbånd-til-flytning-af-opgravningsjord-i-bymidter
Konstruktion af transportbånd til flytning af opgravningsjord i bymidter
Skybrudsledninger---tilslutning-af-regnvandsstikledninger-ved-No-Dig-løsninger
Skybrudsledninger – tilslutning af regnvandsstikledninger ved No Dig løsninger
Fra-gyngende-grund-til-færdigt-bassin-med-cementstabilisering
Fra gyngende grund til færdigt bassin med cementstabilisering
Kloakering-med-vakuumsystemer
Kloakering med vakuumsystemer
Kontrolordningen-og-Svovlbrinte-robot
Kontrolordningen og Svovlbrinte-robot
EKG-system fra sundhedssektoren bruges til computerovervågning af pumpesystemer
EKG-system fra sundhedssektoren bruges til computerovervågning af pumpesystemer
Fremtidens-teknologi-der-forandrer-verden-–-også-vandsektoren
Fremtidens teknologi der forandrer verden – også vandsektoren
Strategisk-innovation-i-vandsektoren-–-idegenerering
Strategisk innovation i vandsektoren – idegenerering
Strategisk-innovation-i-vandsektoren-–-erfaringer-og-hands-on
Strategisk innovation i vandsektoren – erfaringer og hands-on
Datid-nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren
Datid, nutid og fremtid for forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
Oversvømmelsessimulering-vs.-detaljegrad-i-1D-modeller
Oversvømmelsessimulering vs. detaljegrad i 1D modeller
Mike-Flood-vs.-Scalgo-–-styrker-og-svagheder-i-programmerne
Mike Flood vs. Scalgo – styrker og svagheder i programmerne
Hydrologisk-modellering-til-forbedret-modellering-i-våde-perioder
Hydrologisk modellering til forbedret modellering i våde perioder
Hvordan-kan-man-håndtere-usikkerhederne-i-forhold-til-at-dimensionere-investeringstunge-tunnelløsninger
Hvordan kan man håndtere usikkerhederne i forhold til at dimensionere investeringstunge tunnelløsninger
De-frie-overfladers-forbandelse-–-analyse-af-avancerede-hydrauliske-strukturer
De frie overfladers forbandelse – analyse af avancerede hydrauliske strukturer
Få-hydraulikken-i-MikeUrban-mere-præcis
Få hydraulikken i MikeUrban mere præcis
Brug-af-CFD-beregninger-ved-overløb
Brug af CFD-beregninger ved overløb
Kontrol-af-energitab-i-forbindelse-med-tunnelledning-på-Østerbro-København
Kontrol af energitab i forbindelse med tunnelledning på Østerbro, København
Avndcenter-Syd-Skibhuskvarteret-1
Hvordan vælger Vandcenter Syd den bedste løsning?
Rensning-af-tynd-spildevand-lokalt_Mathias_Lassen-
Rensning af "tynd" spildevand lokalt
Den-brede-vinkel_Elliot_Gill
Recipient-og-afløbssystemer-–-et-umage-par-–-Mads_Uggerby-1
Recipient og afløbssystemer – et-umage-par
pilotprojekt-i-skibhus-Odense
Pilotprojekt i skibhus Odense
Fremtidens-afloebssystem_0_Kjartan_Ravn
Udtraeden-for-regnvand-i-Bredballe_Morten_Smith-1
Udtræden for regnvand i Bredballe
3VAND-vaerktoej-til-forvaltning-af-aktiver_Jesper_Hall-1
3VAND – værktøj med forvaltning af aktiver
sluse-omloebså-vejle
Sortering-ved-kilden
Sortering ved kilden. Et globalt perspektiv på spildevandshåndtering
Centralisering-hvad-med-recipienten
biogoedning-er-meget-mere-end-fosfor
3_Jes-Vollertsen_lange-transporter_H2S-1
Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand
2_Søren-Bak_GrundfosBioBooster-1
1_Ulla-EVA-temadag-2016.09.15-1
Centralisering af spildevandsrensningen – hvorfor er det en dårlig idé?
Nyt skrift fra Spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra Spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Costbenefit-af-klimatilpasning-metodik
Cost benefit af klimatilpasning – metodik
Fastsættelse af mål for vand på terræn
Fastsættelse af mål for vand på terræn
4_Mads_Praesentation-til-EVA-arrangement_MAU
Mål for regnvand på terræn i Aarhus Kommune – praktisk tilgang
Harrestrup Å kapacitetsplan
Harrestrup å – kapacitetsplan
Birkedalen Skade oplæg
Klimatilpasnings og Skybrudssikring af Birkedalen i Greve kommune
7_Skybrudsloesninger_IndreBy
Skybrudsløsninger for Københavns Indre By
6_Kagsaaparkens-Regnvandsprojekt
4_Modellering-af-LAR-anlaeg
Modellering af LAR anlæg samt modellering af stoffjernelse i LAR anlæg og bassiner
3_Validering-af-hydrauliske-modeller
2_Realtids-.varslingsmodel
Ny realtids varslingsmodel til forudsigelse af oversvømmelser ved højt grundvandsniveau eller vandindhold i rodzonen
1_Afstrømning-af-grønne-arealer-1
Bestemmelse og modellering af afstrømning fra grønne arealer
sØnæs – Når regnvandshåndtering får plusværdi
sØnæs – Når regnvandshåndtering får plusværdi
Biologiske-vandloebsundersoegelser-1
Få brugbar viden om recipienterne ved biologiske undersøgelser
Metoder-til-vurdering-af-de-hydrauliske-forhold-i-recipienterne
Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne
Udledningstilladelser
Urbane-udledninger-til-ferskvandsomraader
Urbane udledninger til ferskvandsrecipienterne, omfang og udvikling
Ferskvandsrecipienter
Ferskvandsrecipienter, spildevandsudledning og vandområdeplaner
vandkvalitetsmaessige-forhold-i-recipienten-1
Metoder til vurdering af de vandkvalitetsmæssige forhold i recipienten belyst ved cases
Afstroemning-på-terraaen-og-fra-ubefaaestede-arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Dynamisk-modellering-af-det-urbane-vandkredsloeb-1
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb
Intelligent-brug-af-hoejdemodellen-til-screening-af-loesninger
Intelligent brug af højdemodellen til screening af løsninger
Modelling-of-Storm-Water-Runoff-1
4 modelling of storm water runoff
Modelling-of-runoff-from-green-urban-areas
Modelling of runoff from green urban areas
Regninput-hvad-kan-vi-regne-med-1
Regninput – hvad kan vi regne med?
2_Spildevandskomiteens-skrifter
Spildevandskomiteens skrifter
Det-urbane-vandkredsloeb-i-fremtidens-klimatilpassede-by
Det urbane vandkredsløb i fremtidens klimatilpassede by
Skybrudsproces
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
landsby-lar-Status-og-muligheder
Landsby-LAR – status og muligheder
Historiske-aendringer
Indflydelsen af historiske ændringer i befæstet areal på risikoen for oversvømmelser, målt med satellitbilleder
Estimering-af-sundhedsrisici-under-oversvoemmelse
Estimering af sundhedsrisici under oversvømmelse
Nedsivning-af-vejvand
Region-midt-faar-styr-paa-sine-ejendomme
Region midt får styr på sine ejendomme
Baunebakken-i-Hvidovre
Erfaring fra LAR klimatilpasningsprojektet Baunebakken i Hvidovre
Frakobling-af-vejvand
Klima-anlaegstekniske-udfordringer-havnefronten
Sluseprojektet-ved-Aarhus-AA
Maaling-af-overloeb-fra-faellessystemer
Opsporing-af-fejlkoblinger-med-DTS
Vurdering-nyt-overloeb-Marselisborg-Ra
Marselisborg-bassin-og-tunnelering
Marselis-tunnel
klimatilpasning-fra-plan-til-projekt-1
naturgenopretning-og-klimatilpasning-i-Sillebro-AAdal
Naturgenopretning og klimatilpasning i Sillebro Ådal
ansvar-og-finansiering-klimatilpasning-i-Koebenhavn
Ansvar og finansiering – klimatilpasning i København
Beregning-af-skadesomkostninger-ved-oversvoemmelse-paa-terraen
Beregning af skadesomkostninger ved oversvømmelse på terræn
spildevandskomiteen-oversvoemmelser-paa-terraen-1
Nyt skrift fra Spildevandskomiteens vedr. oversvømmelser på terræn
revision-spildevandskomiteens-skrift-28-29-1
centraliseret-spildevandsloesning-1
Strategi ved sammenlægninger
Damhusledningen
Damhusledningen – Hvidovre
Pumpning-af-spildevand
Pumpning af spildevand
energiperspektivet
Energiperspektivet – Opbygning/drift af pumpesystemer
Luftlommer
Trykledninger, trykstød, luftlommer og udluftningssystemer
Svovlbrinte-og-offerledninger
Svovlbrinte og ”offerledninger"
3D-i-projekteringsfasen
Roerlaegning-af-Lersoegroeften
De-store-og-komplekse-anlaegsprojekter-i-Aarhus
Kildeskovsrenden
Separatkloakering-af-Kjellerup
Tunnelering-i-Helsinge-1
Midgårsormen-Oslo
Usseroed-AA-projektet
Hvordan kan klimatilpasning og recipientbeskyttelse planlægges på tværs af flere kommuner og forsyninger
Klimatilpasning-fra-passiv-viden-til-faaelles-handling
Klimatilpasning fra passiv viden til fælles handling
Fremtidens-anvendelse-af-recipienter
Hvordan-vurderes-recipienternes-saarbarhed
Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?
Planlaegning-set-fra-en-forsyning
Planlægningen, set fra en forsyning
Prepared
Utility Responses to Climate Change – the PREPARED Project
METSAM
METSAM – MiljøEffektiv Teknologi til SAMstyring af afløbsysstemer og renseanlæg
Anvendelse-af-Vejrradar-i-Danmark-1
Modeling-State-of-the-future-1
Samstyringsprojektet-i-Aarhus
Er-regnvand-sundhedsskadeligt
Er regnvand sundhedsskadeligt?
Myndighed-og-lovgivning
Myndighed og lovgivning
afkobling-regnvand-faelleskloak
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Oekonomi
Hvad er fremtidens kloakeringsform i eksisterende fælleskloakerede oplande
Vision-2060-for-KE-Afloeb
Vision 2060 for KE afløb
Aqua-planning-kommunikation
Aqua planning-kommunikation
Prisloftet-set-fra-en-forsyning
Prisloftet set fra en forsyning
Vandplaner
Vandplaner
rammer-planlaegning-aafloebssystem
Rammerne – for planlægning af afløbssystemerne
Aqua-planning
Aqua-planning – et overblik
3D-ved-projektering-af-ledningsanlaeg
Anvendelse af 3D projektering af ledningsanlæg